Skip to content

POLÍTICA DE QUALITAT

Les activitats que INKO21 considera conformes a la qualitat exigida segons la Norma Internacional ISO 9001:2015 són:

Comercialització de components mecànics, conjunts i subconjunts. Comercialització de peces i conjunto de caldereria fina.

The activities that INKO21 considers to be in accordance with the quality required by the International Standard ISO 13485: 2016 are:

Marketing of mechanical components and assemblies for the biomedical and health industrial sector

La nostra Política de Qualitat dirigida a ser una solució d’outsourcing per els nostres clients, se sustenta en les següents línies mestres:

1. Compromís de complir les exigències, requisits i expectatives dels nostres clients, així com els requisits legals i reglamentaris.

2. Àmplia experiència i coneixement. El know-how adquirit durant més de 30 anys en el món industrial, és per als nostres clients un valor indiscutible.

3. Selecció acurada d’empreses especialitzades que ens proporciona una àmplia xarxa de col·laboradors nacionals i internacionals per poder donar la resposta adequada a cada client.

4. Atenció i comunicació fluida i contínua amb els nostres clients i col·laboradors..

5. Creació d’aliances amb altres empreses.

6. Diversificació de clients i sectors.

7. Col·laboració tècnica tant amb clients com amb col·laboradors.

8. Compromís per a la millora contínua del sistema de gestió implantat a l’empresa.

9. Fomentar i mantenir un ambient motivador de tots els membres de l’empresa.

10. Predisposició per aprendre i assumir nous reptes.

La Direcció de INKO21 fa aquesta política accessible i la posa a disposició dels seus clients, els seus treballadors, proveïdors i resta de parts interessades.

La Política es manté al dia mitjançant revisions periòdiques, coincidint amb les revisions del sistema per part de la Direcció, amb la intenció de tenir en compte els canvis en les condicions de l’entorn i la informació rebuda. En aquest sentit, la Direcció proporciona i proporcionarà tots els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris per aconseguir els objectius i metes que s’estableixin programada i periòdicament.

La Dirección
09/01/19

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!