Punxons i matrius

Alta precisió amb materials de nova generació

Som especialistes en subministrament de punxons i matrius de tall fi amb toleràncies de fins a 5 micres fabricats amb materials de nova generació. En productes de tanta precisió dels quals s’espera un òptim resultat d’execució, la garantia de fiabilitat i qualitat d’INKO21 és clau.

A més, podem oferir redisseny de producte per millorar les seves característiques tècniques, la qual cosa augmentarà el rendiment de la cadena de producció.