Productes

INKO21 subministra productes d’excel·lent qualitat als sectors industrials més exigents

Mecanitzats

Equips elèctrics

Homologacions específiques

Muntatges

Perfileria d‘alumini

Pistons, cilindres i grups hidràulics

Planxisteria

Punxons i matrius

Solucions en compòsits