OPSIS Vision Technologies

INKO21 ha arribat a un acord de representació amb l’empresa OPSIS Vision Technologies. OPSIS és una impresa integrada per un equip d’experts en visió artificial tridimensional.
El futur del control de la qualitat va estretament lligat a aquesta nova tecnologia, que permet fer un control visual i dimensional del 100 % dels productes en el procés de fabricació.
OPSIS té la capacitat d’oferir des del disseny i equipament òptic necessari fins la integració de la visió en l’entorn de producció.
INKO21 obre així, una nova via de col·laboració d’acord amb la seva aposta per les tecnologies de futur i amb el desig d’oferir sempre productes de qualitat i millora de processos als seus clients.