INKO21 emprèn un nou projecte de col·laboració amb Ambiensys, especialitzada en solucions per al tractament de residus

Ambiensys ha arribat a un acord amb DELTA Environement Consortium per a la construcció d’una planta de tractament de residus a Allaghen (Argèlia). En aquesta planta se separaran els residus en subproductes valoritzables, de manera que s’aconseguiran dos objectius alhora: reduir l’impacte mediambiental i contribuir al desenvolupament econòmic de la zona.
Tant per l’impacte que suposarà aquest projecte en la zona com per l’alta tecnologia que requereix, aquesta col·laboració representa per a INKO21 un repte fascinant.