INKO21 emprèn un nou projecte de col·laboració amb Ambiensys, especialitzada en solucions per al tractament de residus

Ambiensys ha arribat a un acord amb DELTA Environement Consortium per a la construcció d’una planta de tractament de residus a Allaghen (Argèlia). En aquesta planta se separaran els residus en subproductes valoritzables, de manera que s’aconseguiran dos objectius alhora: reduir l’impacte mediambiental i contribuir al desenvolupament econòmic de la zona. Tant per l’impacte que […]

INKO21

OPSIS Vision Technologies

INKO21 ha arribat a un acord de representació amb l’empresa OPSIS Vision Technologies. OPSIS és una impresa integrada per un equip d’experts en visió artificial tridimensional. El futur del control de la qualitat va estretament lligat a aquesta nova tecnologia, que permet fer un control visual i dimensional del 100 % dels productes en el […]